1. Vad är psykoterapi? 

2. Varför gå i psykoterapi?

3. Hur går det till?

4. Individualterapi och Parterapi

5. Arbetspsykologisk rådgivning

6. Kontakta oss

    

 

1. Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är att tillsammans med en kompetent person utforska och synliggöra dina behov av förändring och utveckling. En viktig förutsättning för att terapin ska fungera är dels den egna motivationen och dels en bra relation mellan behandlare och klient. Målet med terapin är givetvis att lösa, eller att alternativt lära sig hantera de problem man söker för. Varje terapitillfälle varar i 45 min. Vid de inledande samtalen försöker vi ringa in svårigheterna och komma fram till en realistisk målsättning för terapin. Vi diskuterar också ramarna för behandlingen. Hur ofta vi ska träffas. Hur länge man går i terapi är mycket individuellt och varierar från ett enda tillfälle till flera år.

upp

 

2. Varför gå i terapi?

Den som någon gång har varit med om att prata om sin tillvaro med en person med många års erfarenhet av sådana samtal brukar anse att det har varit viktiga stunder i livet. I terapi är det du som är i centrum. Du behöver inte ta hänsyn till den andres behov av att tala om sig. Det handlar bara om dig och hur du ska nå dina mål, få bättre relationer en större tillfredställelse och må bättre.

Det kan finnas många orsaker till att söka en psykoterapeut. t ex:

  • En önskan om förändring i sitt liv. 
  • En känsla av osäkerhet och en vilja förbättra sitt självförtroende och sin självkänsla.
  • Ett behov av en neutral samtalspartner.
  • Att man känner sig nedstämd men inte förstår varför.
  • Att man har svårigheter med sina relationer.
  • Att man har hamnat i livskris på grund av skilsmässa, dödsfall, sjukdom, arbetslöshet, eller annat.
  • Att man känner oro och ångest.
  • Att man undrar över livets mening.

Viktigast av allt när du funderar på att påbörja terapi, är att du möter en riktigt bra terapeut, att du känner dig trygg och att din egen förändringspotential tas till vara.

Känner du att du vill och har lust så tag kontakt. Du kommer att bli väl behandlad.

upp

 

3. Hur går det till?


Individualterapi: Du träffar terapeuten i ett samtalsrum där det finns två bra fåtöljer och ett litet bord emellan. Vid de första tillfällena koncentrerar vi oss på att få en så klar bild av dina svårigheter som möjligt. Samtalen brukar pågå i 45 minuter. Därefter påbörjas förändringsarbetet. Vi undersöker t.ex. vilka metoder du brukar ta till för att hantera olika svåra situationer och om de är de bästa tänkbara eller om det finns goda alternativ. Naturligtvis sker samtalen under full tystnadsplikt.

Parterapi: Vid parterapi arbetar vi ibland två psykologer tillsammans. När vi samarbetar ökar vår förmåga att upptäcka samspelet i relationen. Vi arbetar kognitivt och med här- och nu- perspektiv när så är lämpligt, systemiskt ibland och med dynamiskt perspektiv när det behövs. Vi arbetar vanligen med avta om ca. 5 samtal. Mötena varar 1.5 timme och oftast brukar vi rekommendera att vi träffas en gång var 14:e dag.


Det går mycket bra att komma på ett enda samtal. Först därefter kan ni bestämma om ni vill fortsätta.


 upp

 

4. Vi som jobbar här  

 

 

       Lena Bergman

Har varit gift i 35 år och har 3 barn och 6 barnbarn. Jag har alltid varit intresserad av människor, möten och relationer.

Det finns så många viktiga tidpunkter i våra liv, som berör oss starkt och som vi hanterar på olika sätt t.ex. då du ska ta klivet in i eller ut ur en relation, skaffa barn och dessutom hantera karriären och familjen, kanske ska du skiljas och börja om på nytt sent i livet mm. Tillsammans ser vi på hur du kan hantera viktiga beslut, möten och separationer på bästa sätt för att du ska komma vidare och trivas bättre i livet.

Jag är Leg. psykolog, leg psykoterapeut. Utbildad handledare enligt UHÄ:s direktiv. Vidareutbildning i bla. annat familjeterapi, organisationsutveckling och psykometri. Efter en period som psykolog i psykiatrin har jag nu i 30 år arbetat med terapi och organisationsutveckling i egen regi. Jag arbetar med kognitiva metoder såväl som psykodynamiska beroende på vem du är och vilka dina svårigheter är.

 

Märta Bergman 

Jag är Legitimerad psykolog och arbetar med KBT och ACT (vilket är en specialform av KBT, väl ägnat till behandling av stress, ångest och depression). Jag tar emot klienter i individuaterapi, med all typ av problematik, gärna sömnsvårigheter, stress, olika ångesttillstånd, depression, sorg, relationsproblem, fobier mm..

Närmast kommer jag från psykologarbete i Norge och arbetar på svenska, såväl som på engelska och norska.
 
Carl-Johan Uckelstam

Jag är Legitimerad psykolog och doktor i klinisk psykologi. Arbetar med, Kognitiv Beteende Terapi KBT, framförallt Unified Protocol, som är en av de senaste formerna av KBT. I behandlingen tränar du aktivt för att utveckla nya färdigheter. Steg för steg, vägleds du till att bättre förstå dina känsloupplevelser, vad som förvärrar dina symtom och framför allt, vad du kan göra för att börja må bättre.

Jag har vidareutbildning i idrottspsykologi, och idrottar själv på hög nivå (inom segling). Har tidigare arbetat som psykolog inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen.upp

5. Arbetspsykologisk rådgivning  

I arbetet ställs många inför svårlösta psykologiska problem. Om man inte riktigt vet hur man ska handskas med dessa, uppstår svårigheter som man kan ha enorm nytta av att diskutera med en neutral expert. Arbetsrelaterade svårigheter har en tendens att medföra stress, relationsproblem och felbeslut. Pågår stressen länge, kan det medföra svåra konsekvenser för både person och organisation. En person som utsätts för negativ stress presterar sämre, får koncentrationssvårigheter och problem med minnet.

Inte sällan handlar det om att man har svårt att sätta gränser i arbetet. Man arbetar för mycket och man tappar kontrollen.

Relationen till chefen, arbetskamrater, kunder och andra är heller inte alltid lätt att hantera.

Yrkesmässiga kriser, uppsägning eller arbetslöshet, motivationsvårigheter,  funderingar på att byta karriär o. dyl. är viktiga händelser som måste tas på allvar.

Tillsammans kan vi finna nya sätt för dig, att förhålla dig till din professionella verklighet och finna nya utvecklingsmöjligheter.

Se vidare vår särskillda hemsida för arbetspsykologi: www.ledarpartner.se

upp

  

6. Kontakta oss  

Besöksadresser   Thorild Wulffsgatan 24, Göteborg 
Telefon:   0708-139100
E-post:   info@aktivpsykoterapi.se
     

upp